TENAX CZ

Ten správný čas na spojení

Teplotní analýza

Přesná funkce většiny technologických celků je podmíněna dodržením klimatických parametrů stanovených pro jejich provoz. Především se jedná o provozní teplotu a relativní vlhkost.

Pro sledování uvedených parametrů, ukládání naměřených hodnot a jejich následnou analýzu je určen systém firmy TENAX CZ s.r.o.

Systém je navržen jak pro trvalou instalaci do sledované technologie, tak pro přechodnou instalaci na dobu nezbytných měření.

Systém je tvořen teplotními a vlhkostními čidly, sběrnicí pro připojení čidel k procesorové jednotce a vlastní procesorovou jednotkou.

Systém je určen především pro dlouhodobé a dlouhodobější sledování klimatických parametrů a následnou analýzu naměřených hodnot. Může být ale vybaven lokální i dálkovou signalizací okamžitého překročení povolených mezí u každého z měřených parametrů.