TENAX CZ

Ten správný čas na spojení

Rekoncilační systém

Systém se vyznačuje vysokým stupněm modularity, která umožňuje komponovat konkrétní zákaznickou aplikaci podle momentálních potřeb uživatele a podle měnících se potřeb tuto aplikaci upravovat.

V současné době obsahuje katalog Rekoncilačního systému více než 15 modulů technického vybavení a více než 60 modulů programového vybavení. Systém se dále vyznačuje vysokou rychlostí a kapacitou. Umožňuje sebrat až 10 000 logických či analogových dat za sekundu, data archivovat a připravit je k použití dalšími moduly systému. Uložená data je možné zobrazovat a také exportovat ve zvoleném formátu k externím uživatelům.