TENAX CZ

Ten správný čas na spojení

Výtahy

Systém pro řízení speciálních výtahů je navržen pro práci v těžkých provozních a klimatických podmínkách, jaké se vyskytují např. ve stavebnictví, průmyslových objektech, dolech apod.

Modulární struktura systému umožňuje navrhnout sestavu optimálně vyhovující konkrétní uživatelské aplikaci.

Řídicí systém respektuje zvláštnosti speciálních výtahu jakými jsou:

  • variabilita v umístění výtahových pohonů a ve způsobu jejich řízení
  • variabilita v umístění ovládacích míst a ve způsobu ovládání
  • variabilita typů provozu
  • tvrdé provozní podmínky
  • způsoby zacházení ze strany obsluhy

Řídicí systém vyhovuje i požadavkům souvisejícím s přemisťováním stavebních výtahů po ukončení prací. Je transportovatelný a snadno přizpůsobitelný nárokům nové instalace.

Variabilita výtahových pohonů

Na rozdíl od běžných výtahů se u speciálních výtahů pohonné jednotky umisťují jak stabilně např. u paty výtahové věže, tak mobilně na transportní plošině. Motory pohonné jednotky mohou být ovládány přímo nebo pomocí frekvenčních měničů.

Ovládání výtahu

Ovládací prvky výtahu mohou být umístěny jak na transportní plošině, tak u paty výtahové věže a rovněž individuálně v každém patře.

V každé takové variantě jsou spolu s ovládacím prvky umístěny i signální a zobrazovací prvky informující obsluhu o stavu výtahu, cílovém patře a momentální poloze výtahu.

Systémová komunikace

V závislosti na umístění pohonných jednotek a jednotlivých částí řídicího systému jsou k dispozici různé druhy systémových sběrnic. Pro komunikaci mezi částmi řídicího systému na plošině a mimo je realizována speciální sběrnice využívající společný kabel pro výkonové napájení pohonných jednotek. Schema takové složitější konfigurace je ukázáno na obr.1.

Provozní podmínky

Výtahy pracují v podmínkách zvýšeného rizika v oblasti bezpečnosti práce. Řídicí systém akceptuje všechny signály z bezpečnostních soustav a činnost výtahu podmiňuje splněním předepsaných bezpečnostních podmínek.

Klimatické podmínky

Systém běžně pracuje v prostředí IP54, které zabezpečuje práci v zaprášených prostorách se stříkající vodou. Na požadavek uživatele lze tento stupeň odolnosti ještě dále zvýšit na stupeň IP56.

Obsluha

Systém je konstruován tak, aby vyhověl ne vždy vlídnému zacházení ze strany uživatelů. Rozvaděčové skříně a další části systému mají robustní konstrukci odolnou proti poškození. Všechny ovládací a signální prvky jsou v tzv. antivandalovém provedení.